NELIDA MENDOZA - Ứng Cử Viên Hội Đồng Thành Phố Santa Ana, Hạt 6

Sunday, September 16, 20184:36 PM(View: 3514)

nelida-thinker
NELIDA MENDOZA - Ứng Cử Viên Hội Đồng Thành Phố Santa Ana, Hạt 6

NelidaCouncil2018@gmail.com

www.nelida4santaAna.com

Tiểu sử:

Tôi hãnh diện được là một cựu chiến binh trong quân đội Mỹ. Tôi là một cư dân đạo đức, tận tụy và có lương tâm của Santa Ana. Tôi đã từ lâu làm chủ căn nhà mình đang ở và đã gầy dựng gia đình tôi ở đây.

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

2012 đến hiện tại: Hiệu trưởng trường Rancho Santiago Community College;  Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Quận (RSCCD)

2015 đến hiện tại: Dạy học tại trường Santa Ana Unified School District

02 / 1997 – 01 / 2018: Trợ lý pháp luật tại Quận Cam về Cấp Dưỡng Trẻ Em (đã về hưu); cựu thư ký Tòa Án Tối Cao.

TÔI LÀ SANTA ANA

CHỦ TRƯƠNG

  • ỔN ĐỊNH VỀ TÀI CHÁNH – ngân sách cân bằng
  • VẤN ĐỀ NƠI KHU PHỐ SINH SỐNG – an ninh / nguồn lợi
  • VÔ GIA CƯ – các dịch vụ chăm sóc
  • TẬP TRUNG VÀO CỰU CHIẾN BINH – phục vụ và cảm kích

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

-          Trung sĩ (E-5) trong quân đội Hoa Kỳ.  Tôi là người có quy củ, có óc tổ chức và có kỷ luật. Trong những tình huống hỗn loạn và căng thẳng cao độ, tôi là tiếng nói của lý trí.

-          Thành viên Hội Đồng Địa Phương, Vùng 3: Hệ thống động viên của Hoa Kỳ.  Được tổng thống giao phó nhiệm vụ suốt đời:  giám sát và giải quyết những vấn đề về nhân sự trong quân đội.

-          Chủ tịch (chức vụ trước đây): Thành phố Santa Ana – Hội Đồng Tái Kiến Thiết và An Cư: Hội Đồng chăm lo vấn đề phát triển kinh tế cho thành phố

-          Ủy viên (chức vụ trước đây): Hội Đồng Cố Vấn Môi Trường và Giao Thông cho Thành Phố Santa Ana (ETAC): Duyệt, phân tích và góp ý về những vấn đề liên quan đến lưu lượng giao thông, việc chặt bỏ cây xanh, khai thông sự qua lại của người đi bộ, giảm thiểu nạn kẹt xe, đem lại an ninh cho người đi xe đạp và người đi bộ.

 

NHỮNG NGƯỜI ỦNG HỘ (Danh sách chưa đầy đủ)

Tom Umber, Dân Biểu Tiểu Bang / Thiếu Tá Quân Đội Hoa Kỳ (về hưu)

Sharon Quirk-Silva, Dân Biểu Tiểu Bang -  

Quận Cam:  Đảng Dân Chủ Quận Cam

Labor Federation, AFL-CIO LA/CO Building & Construction Trades Council

Claudia Alvarez, Clerk RSCCD Board Member

John Hanna, RSCCD Board Member

Larry Labrado, RSCCD Board Member

Arianna Barrios, RSCCD Board Member

Zeke Hernandez, RSCCD Board Member

Elizabeth Weber, RSCCD Student Trustee

Michele Martinez, City of Santa Ana Councilwoman

Valerie Amezcua, President SAUSD Board Member

Dr. Alfonso Alvarez, SAUSD Board Member

DANH SÁCH YỂM TRỢ SẮP TỚI

Tom Daly / Lou Correa / Loretta Sanche Linda Rose, President Santa Ana College

Send comment
Your Name
Your email address