HÃY BỎ PHIẾU ĐỂ TÁI BẦU CHỌN ỦY VIÊN JIM MORENO 2018

Monday, September 10, 201811:21 PM(View: 1644)

jim-moreno
HÃY BỎ PHIẾU ĐỂ TÁI BẦU CHỌN ỦY  VIÊN JIM MORENO 2018

Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Coast Community College – Khu Vực 1

“Sức Mạnh Của Đất Nước Bắt Đầu Bằng Giáo Dục”

 

Tôi tự hào với những thành tích của mình trong thời gian làm việc với Hội Đồng Điều Hành của Coast College, và tôi hy vọng sẽ tiếp tục thành công hơn nữa để phục vụ cho những sinh viên và những người dân đã góp tiền thuế cho địa hạt tuyệt vời này.

Sau đây là danh sách của các nỗ lực và thành tựu của tôi:

 • Ủng hộ sự thay đổi từ cách bỏ phiếu bầu chung đến cách bỏ phiếu chọn ủy viên theo khu vực.
 • Dẫn dắt Ban Giám Đốc để bảo đảm một vị thế tài chánh vững vàng cho Địa Hạt trong thời điểm ngân sách bị cắt giảm nghiêm trọng, mà vẫn bảo đảm việc tốt nghiệp của các học sinh, để các em có thể chuyển tiếp lên đại học, hoặc tốt nghiệp từ ba đại học của chúng ta.
 • Dẫn dắt Ban Giám Đốc Địa Hạt thông qua một quyết định nhằm nỗ lực kêu gọi sự chú ý đến nhu cầu có một nghĩa trang địa phương dành cho các cựu quân nhân.
 • Khuyến khích thông qua Biện pháp M nhằm bảo đảm ngân sách 698 triệu USD cho việc phát triển và thực hiện những môi trường dạy học an toàn, bền vững, thoải mái, cập nhật về công nghiệp, khả thi và dẫn tới việc học bằng một phương cách mỹ thuật. Mỗi khuôn viên của chúng ta đều có những tiến bộ đáng kể.
 • Với tư cách là một nhân viên trong Ban Điều Hành Đại Học Cộng Đồng Cấp Tiểu Bang, tôi đã dẫn dắt Lực Lượng Huấn Nghiệp (CTE), phân tích những cách biệt về chi phí của các chương trình huấn nghiệp, và đưa ra những đề nghị cho Văn Phòng Hiệu Trưởng cấp Tiểu Bang, để từ đó làm thành đạo luật được Thống Đốc ký duyệt. Hoạt động này đã đem lại thêm 200 triệu USD cho quỹ huấn nghiệp của hệ thống Đại Học Cộng Đồng của Tiểu Bang, nay vẫn còn hiệu lực.
 • Hợp tác chặt chẽ với những đại học lân cận và các ban điều hành để giữ gìn đúng đắn những chính sách sử dụng đất và phát triển dự án trong việc chọn lựa địa điểm Costco tại Bella Terra trong Khu Vực 1 của Địa Hạt.
 • Và cuối cùng, tôi rất hãnh diện được chứng kiến 75,000 học sinh đã tốt nghiệp, chuyển lên đại học bốn năm hoặc nhận Chứng Chỉ Huấn Nghiệp, do đã làm việc và học hành chăm chỉ tại ba khuôn viên trường của chúng ta. Điều tôi rất cảm kích là chính nhờ những cơ sở trường ốc, ban giảng huấn, ban giám đốc và sự hỗ trợ của phụ huynh, mà ngày nay các học sinh của chúng ta đã có được những thay đổi tốt đẹp trong cuộc sống.

Mục tiêu của tôi rất nhiều nhưng vẫn thực tế, nhằm giúp các học sinh hoàn tất việc học một cách hữu hiệu và kịp thời:

 • Tôi sẽ tiếp tục mở rộng chương trình học cho những ngành công nghiệp mới.
 • Ủng hộ sự thành công của các học sinh  qua những dịch vụ hỗ trợ và qua việc nâng cấp các phương tiện hoạt động và công nghệ. Kết hợp chặt chẽ với cộng đồng thương mại của chúng ta để giúp gia tăng tỷ lệ chuyển trường, tốt nghiệp và nhận chứng chỉ.
 • Phát triển một hội đồng giảng dạy có chất lượng.
 • Phát triển tối đa quỹ tài trợ trực tiếp cho lớp học.
 • Tập trung vào hai vấn đề Đại Học Chi Phí Thấp và  Dễ Dàng Nhận Phụ Cấp Tài Chánh, nhờ đó hai vấn đề này được ưu tiên trên toàn tiểu bang cho các sinh viên của chúng ta, và nhất là cho các cựu quân nhân.

Xin hãy liên lạc với tôi tại địa chỉ jim@jimmoreno.org nếu bạn có điều muốn hỏi, bình luận hay gợi ý. Đây là trường học của các bạn và là mối quan tâm hàng đầu của tôi. Tôi hứa sẽ không bao giờ để mất đi điều đó.

Send comment
Your Name
Your email address