Nghị viên Thu-Hà Nguyễn – Địa hạt 3 Thành Phố Garden Grove

Wednesday, September 12, 20186:19 AM(View: 2371)

thuhacouncil-9422-full
Thời gian phục vụ: Đắc cử vào Hội Đồng Thành Phố năm 2016

Điện thoại tại Tòa Đô Chính: (714) 714-5104

Email: thuhan@garden-grove.org

 

 Tiểu sử

Nghị Viên Diedre Thu-Hà Nguyễn được bầu vào Hội Đồng Thành Phố Garden Gtove ngày 8 tháng 11 năm 2016.

Sinh tại Sài Gòn, cô là cư dân của Garden Grove kể từ năm 1995 và lúc nào cũng hoạt động tích cực trong cộng đồng.

Nghị viên Nguyễn làm việc với chức vụ Giám Sát viên cho Ban Ung Thư Máu tại Công ty Quest Diagnostic. Viện Nichols.

Cả đời là một nhà hoạt động và là tiếng nói của cộng đồng Việt Nam, nghị viên Nguyễn cũng là một thành viên trong Ủy Ban Diễn Hành Tết Nguyên Đán của Hội Từ Thiện Thủy Quân Lục Chiến của Miền Nam Việt Nam, là Phó Giám Đốc cho Ủy Ban Gây Quỹ Cứu Trợ Bão Haivan năm 2013 tại Phi Luật Tân. Trong lãnh vực chuyên môn, cô cũng hợp tác với Hội American Society for Clinical Pathology CG(ASCP)CM, MB(ASCP)CM.

Là võ sư đệ nhị đẳng huyền đai Hapkido, nghị viên Nguyễn đã lập gia đình và có ba con. Hoạt động ngoài giờ làm việc của cô nhằm khuyến khích kỹ năng lãnh đạo của giới trẻ, và đỡ đầu cho một số tổ chức của giới trẻ, ủng hộ đội thi đấu Thái Cực Đạo của con trai cô, và cùng chồng thưởng thức hoạt động lái xe mô tô.

Mục Tiêu trong Cộng Đồng

Giữ cho Garden Grove tiếp tục là một địa điểm tốt để sống, làm việc, và nuôi dưỡng gia đình, bằng cách cải thiện an ninh công cộng, củng cố những nguồn lực và hạ tầng cơ sở trọng yếu của công chúng và chính phủ, nhằm gìn giữ và phát triển thành phố và cộng đồng của chúng ta. Ngoài ra, còn khích lệ sự hợp tác trong quan hệ đa dạng giữa các đơn vị thương mại, nghệ thuật, các tổ chức di sản văn hóa và các tổ chức của giới trẻ tại Garden Grove, nhằm củng cố những sinh hoạt giữa các cộng đồng và chính quyền thành phố.

Giáo Dục

  • Đại Học California, Irvine – Cử nhân chuyên ngành Sinh Học
  • Đại Học California, Dominguez Hills – Cao học chuyên ngành Di Truyền Học Lâm Sàng
  • Nhà sinh học chuyên ngành Mô Di Truyền Lâm Sàng (CGMBS)
  • Nhà khoa học chuyên ngành Tế Bào Di Truyền, Chứng Chỉ California (CCS)

 

Phục Vụ Cộng Đồng

  • Thành viên của Uỷ Ban Diễn Hành Tết Nguyên Đán
  • Thành viên của Ủy Ban Từ Thiện Thủy Quân Lục Chiến Miền Nam Việt Nam
  • Phó Giám Đốc Ủy Ban Gây Quỹ Cứu Trợ Bão Haiyan tại Phi Luật Tân

 

Nơi sinh: Sài Gòn, Việt Nam

Cư dân Garden Grove kể từ năm 1995

Send comment
Your Name
Your email address